Nájdite si
najvýhodnejšie poistenie

Využite náš porovnávač poistenia a nájdite si to najvýhodnejšie poistenie pre vás. Pohrajte sa s rôznym nastavením a hneď si nechajte zoradiť ponuky podľa ceny alebo podľa kvality poistenia.

Poistenie si môžete hneď aj dohodnúť vďaka priamemu spojeniu s poisťovňou, ktorú si vyberiete.

PZP poistenie auta

Povinné zmluvné poistenie vozidla podľa zákona.

Havarijné poistenie

Havarijné poistenie motorových vozidiel

Cestovné poistenie

Cestovné poistenie na jednu cestu alebo aj ročné poistenie.

PZP motocyklov

Povinné zmluvné poistenie motocyklov podľa zákona.

Poistenie domu a bytu

Poistenie nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti majiteľa nehnuteľnosti a členov domácnosti.

Zodpovednosť zamestnanca

Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania.

Chcete sa
poradiť?

Pošlite mi vaše kontaktné informácie a ja vám zavolám, aby sme dohodli pre vás nezáväznú konzultáciu ->

Vaše osobné údaje použijeme len za účelom odpovede na Vami zaslanú informáciu na vami uvedené kontakty. Neposielame žiadne marketingové informácie, ak nás o to nepožiadate.

Pracujem ako finančný  konzultant spoločnosti Broker Consulting, a.s. so sídlom Pribinova 25, 81109 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 651 419, Register: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4675/B. Broker Consutling, a. s. je samostatným finančným agentom zapísaným v registri vednom Národnou bankou Slovenska pod registračným číslom 25983. Registráciu je možné overiť na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.


Činnosť vykonávam ako podriadený finančný agent Ondrej Matuška, so sídlom Miletičova 597/76,  Bratislava 82109, okresný úrad Bratislava, 110-284336, IČO: 52775780, zapísaným v registri vednom Národnou bankou Slovenska pod registračným číslom 275121. Registráciu je možné overiť na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.

Výborne!

Správa bola úspešne odoslaná...

Teraz môžete zavrieť toto okno a počkať na náš telefonát alebo email. Zatiaľ môžete pokračovať v prehliadaní našich stránok.

Zavolajte mi a naštartujte Vašu novú príležitosť