Vysoká kvalita poskytovaných služieb a skvelý klientsky zážitok sú našim znakom.

 • výrazne zjednodušíme proces
 • zaistíme výhodné financovanie
 • zabezpečíme súvisiace úkony
Obhliadka nehnuteľnosti

Skvelo odprezentujeme Vašu nehnuteľnosť

aktívne hľadanie

Aktívne vyhľadáme kupujúceho

Záujemcov budeme informovať prostredníctvom profesionálneho interného call centra.

kalkulácia

Dôkladne preveríme bonitu záujemcu

Bezpečne zrealizujeme realitnú transakciu za pomoci skúseného právneho oddelenia.

aktívne hľadanie

Aktívne hľadanie podľa presne zadaných parametrov.

Obhliadka nehnuteľnosti

Absolvovanie obhliadok nehnuteľností

BCAS

Preverenie skrytých technických a právnych vád

profesionálne jednanie

Profesionálna negociácia kúpnej sumy na mediačnej úrovni

kalkulácia

Kalkulácia potrebných opráv a rekonštrukcií, finančné vyjadrenie rizikových faktorov vo vzťahu k nehnuteľnosti

Prenájom nehnuteľností

Servis jednorázového nájomcu

 • Adekvátne nastavenie ceny trhového nájmu
 • Zodpovedanie problematiky prechodných a trvalých pobytov nájomcov
 • Zlepšenie vizuálnej stránky nehnuteľnosti vďaka širokého výberu doplnkov Homestagingu a interiérového dizajnu
 • Autentické profesionálne fotografické zábery na základe ktorých nehnuteľnosť vynikne medzi ostatnými
 • Široké zacielenie všetkých vekových skupín prostredníctvom VŠETKÝCH moderných kanálov sociálnych sietí a celoplošné pokrytie inzercie
 • Na mieru riešené nájomné zmluvy podľa občianskeho zákonníka alebo zákonníka o krátkodobom nájme
 • Cudzo-jazyčné nájomné zmluvy s oficiálnym prekladom
 • Prístup do blacklistu nájomcov v rámci Slovenskej republiky
 • Preberací a odovzdávajúci protokol vrátane fotografického zdokumentovania fyzického stavu spolu s predmetným zariadením odovzdávanej nehnuteľnosti
 • Primerané stanovenie výšky vratného depozitu
 • Vypracovanie dodatkov o zmene počtu osôb užívajúcich prenájom, predĺženie nájomnej zmluvy, predčasné ukončenie zmluvného vzťahu
 • Správne nastavenie trhovej sumy nájmu a presný výpočet spotrebovaných energií tak, aby nedochádzalo ku zbytočným preplatkom a nedoplatkom
 • Usmernenie ohľadne rizikových skupín nájomcov s početnými rodinami detí, alebo domácich zvierat
 • Zabezpečenie povolenia na pobyt pre cudzincov

Opakovaný property management

V prípade dlhodobej správy prenájmu a opakovaného property managementu zabezpečujem tiež napríklad:

 • Opravy na zariadeniach a spotrebičoch, čistenie a dezinfikovanie priestoru
 • Zabezpečenie špecialistov na inžinierske siete vrátane vody, plynu, elektriky a telekomunikácie bez zbytočného odkladu
 • Pravidelná kontrola nájomnej nehnuteľnosti
 • Nepretržitý nájomca – akonáhle skončí nájomník, zabezpečenie dopredu a včas novej náhrady bez toho aby došlo k výpadku príjmu z mesačného nájmu
 • Alikvotné navýšenie a aktualizácia trhového nájomného (indexácia)
 • Poradenstvo ohľadne daní a nákladov spojených s príjmom z prenájmu
 • Riešenie a vyčíslenie prípadných poškodení

 

V momentálnej situácii viem prenajatú nehnuteľnosť garantovať do jedného mesiaca od nášho spoločného stretnutia.

Napíšte nám vašu otázku ->

Pošlite nám, čo vás zaujíma, vaše kontaktné informácie a my vám zavoláme, aby sme mohli odpovedať na vaše otázky ->

Vaše osobné údaje použijeme len za účelom odpovede na Vami zaslanú informáciu na vami uvedené kontakty. Neposielame žiadne marketingové informácie, ak nás o to nepožiadate.

Výborne!

Správa bola úspešne odoslaná...

Teraz môžete zavrieť toto okno a počkať na náš telefonát alebo email. Zatiaľ môžete pokračovať v prehliadaní našich stránok.

Zavolajte mi a naštartujte Vašu novú príležitosť